دوره جدید نمایشنامه خوانی متون برتر جهان در آموزشگاه تئاتر آرام شهرکرد آغاز شد

دوره جدید نمایشنامه خوانی متون برتر جهان در آموزشگاه آرام شهرکرد آغاز شد   آموزشگاه آزاد هنرهای نمایشی آرام شهرستان شهرکرد   انجمن هنرهای نمایشی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 68 بازدید
شهریور 94
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
خرداد 93
4 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
8 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
14 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
9 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
9 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
24 پست
آذر 90
51 پست
تولد
1 پست
تئاتر
7 پست
سنگلج
1 پست
جشنواره
3 پست
اعتراض
1 پست
مرد_آرام
1 پست
فراخوان
1 پست
مبارک
1 پست
ققنوس
1 پست
شعر
1 پست
مستند
1 پست