دربارۀ شیوۀ «تئاترِ واژه به واژه» و جستجوی حقیقت در زمانۀ ما

«تئاتر واژه به واژه» (Verbatim Theatre) هرچند هنوز در ایران چندان شناخته شده نیست، اما طی سال های اخیر در کشورهای اروپایی رواج چشمگیری داشته است.
در این نوع تئاتر، که شاخه ای از «تئاتر مستند» محسوب می شود، متن نمایش از طریق «مصاحبه با آدم ها واقعی» و «جمع آوری حرف های ثبت شدۀ آدم ها در اسناد رسمی» و یا «مصاحبه های صوتی/تصویری موجود در آرشیو رسانه ها» شکل می گیرد.

http://namayeshgar.com/?p=3697

/ 0 نظر / 17 بازدید