سالن های تئاتر در آینده چه شکلی خواهند داشت؟

نمایی از ساختمان مجموعه فرهنگی باربیکن لندن

 

سالن های تئاتر در آینده چه شکلی خواهند داشت؟ این سوالی است که جمعی از معماران، متخصصین طراحی فضاهای فرهنگی و مدیران تئاترها را دور هم جمع کرده است تا به آن پاسخ دهند.

 

http://namayeshgar.com/?p=1408

/ 0 نظر / 81 بازدید