جریان های «تئاتر قرن بیستم»؛ نگاهی دوباره به «تئاترِ ابزورد»

پنجاه سال از انتشار کتاب «تئاتر ابزورد» توسط «مارتین اسلین» گذشته است. آیا این جریان تئاتری هنوز توانی برای حرکت و زایش دارد یا به پدیده ای تاریخی تبدیل شده است؟

http://namayeshgar.com/?p=1854

/ 0 نظر / 59 بازدید