معرفی کتاب: نمایشنامۀ «سه روز باران» نوشتۀ «ریچارد گرینبرگ»

«سه روز باران» نوشتۀ «ریچارد گرینبرگ» نمایشنامه نویس معاصر آمریکایی است؛ نمایشنامه نویسی که نام او معمولا در کنار نام نمایشنامه نویسان مهم معاصر تئاتر آمریکادیده شده است، اما به دلیل اینکه امکان ترجمه و انتشار آثارش به فارسی فراهم نشده بود، تاکنون تا حد زیادی در ایران ناشناخته باقی مانده است.

http://www.farhangreader.com/modules/pligg_web_toolbar/toolbar.php?id=9347

/ 0 نظر / 114 بازدید