جریان های تئاتر قرن بیستم؛ استفاده از «فیلم» در تئاترِ معاصر

مایکل بیلینگتون: از زمان اختراع سینما، «تئاتر» و «فیلم» در حال داد و ستدی مداوم با یکدیگر بوده اند و در این میان رشدِ «تکنیک های سینمایی» در عین حال نبوغ هنرمندانِ تئاتر را تغذیه می کرده است.

http://namayeshgar.com/?p=2504

/ 0 نظر / 86 بازدید