دربارۀ «توهمِ واقعی بودن» در تئاتر

مایکل بیلینگتون، گاردین: در یک صد سالِ گذشته مبارزه ای بی امان در تئاتر علیه «توهمِ واقعی بودن» در جریان بوده است؛ مبارزه ای علیه این ایده که آنچه ما بر صحنۀ تئاتر مشاهده می کنیم، نوعی بازنماییِ عینی از واقعیتی ممکن الوقوع است.

http://namayeshgar.com/?p=2998

/ 2 نظر / 100 بازدید
مجهول

خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نيست،خوشبختى دوست داشتن داشتنی هاست...

مجهول

خوشبختی داشتن دوست داشتنی ها نيست،خوشبختى دوست داشتن داشتنی هاست...