چشمه ی جوشان فرهنگ و ادب بروجن چشم از جهان فرو بست

"عرضه"
بیا ای دل ک دیگه یا ساشا اصلا نکنیم
خو رقیب عنزه با ریشخند و چاخان تا نکنیم
بابای دوره ندارد تو جیبش نقل خوشی
ما ازش ولکی هی خواهش بیجا نکنیم
به گناهی ک زدس صد ولا از خودمون سر
هیچ تنابنده را خود یک ولا رسوا نکنیم
اگه که غصه همه جونمونا مث آکله خورد
ناله ور مردم بی پاشنه و بی پا نکنیم
این قدر عرضه باشد مون که اگر یکی نوشت
روی یک کاغذ دو کلوم زیرشا ما امضا نکنیم
کاری از دسمون اگه ساخته شد ، اون کاره
کاری باشد ک جلی هیچ کسی حاشا نکنیم
این حکیما ک می بینی همه هستن مریض
 بیا در محکمه شون این همه پا پا نکنیم
کله شق ای ک می شد رف به جهنم چه خوشه
ک برا باغ بهشت ، قدمونا دولا نکنیم
درد درمون طلبی از همه دردی بتره
حیدرآقای بیا دردا را مداوا نکنیم

" آتیش باریت"
گیسا یارم مثالی گیس پری پرپیتس
اما دارد یه ننه وای که مث عفرتیس
می به خالد می یالد زندگی ما سر بیگیرد
دایمه با دختره مشغول یه جور ویت ویتس
هر چی می یاد تو خونه پاک تو هلق دختره شه
باز می گد گن زبونی خیلی بچم کم قیتس
نتراشم اگه سرما می گه می دبریش؟!
بتراشم می گه آخوندی ک کلدلیتس
مثل تیرتش یه هوی در می رم از جا ک می گد
عروسی تو خ بچم مث آتیش و باریتس
را ک می رد می گه پعه می زرمبوند پام
می شیند وقتی می گد آخ ک این قده شیتس
جون ادس پاش می برد اسمی کفن وخ می یاریم
زابرا می شد اگه تختا بو گیم تابیتس
قند می یفتد تو دلش وخ ک می گیم کم سالی
شاد می شد ک می گیم پا چینت انگار چیتس
اول قیس ک می شد می گه می سم آلیچاسه
اول چله می گد باغ حالا پر تیتس
ترکی یم گای ولای یه کمی بلغور می کنه
سگا می کد اشکس این خرا می گد ایتس
حیدرآقا نبید ای دندونا خارسید عملی
صبا از گوشت می دیدی اسخونا اریتس

 

/ 1 نظر / 70 بازدید
گروه فناوران اطلاعات سافت پرس بروجن

با سلام، لطفاً اگه امکانش هست سایت ما رو توی وبلاگتون لینک کنید. باتشکر فراوان واحد تبلیغات گروه سافت پرس گروه فناوران اطلاعات سافت پرس بروجن اولین مجری و پایه گذار موسیقی دیجیتال در استان www.softpress.ir