برنامه اجراهای هفتگی نمایشنامه خوانی

برنامه اجرا های هفتگی نمایشنامه خوانی در آموزشگاه هنر های نمایشی آرام

مکان اجرا :شهرکرد /خیابان امیرکبیر /جنب کتابخانه امیرکبیر/پلاتوی نمایش مجتمع فرهنگی هنری امیرکبیر /ساعت اجرا :16 بعد اظهر

/ 0 نظر / 67 بازدید