تئاتر شهرستان ها ریشه تئاتر کشور است

شکر خدا گودرزی در نشست با گروه های نمایشی استان چهارمحال و بختیاری تئاتر شهرستان ها را ریشه درخت تئاتر کشور دانست وگفت:هر اندازه ریشه ی تئاتر شهرستانها را محکم تر کنیم تئاتر کشور پیشرفت بیشتری خواهد کرد.

 این کارشناس نمایش در سفر به شهرکرد افزود: استقبال هنرمندان شهرستان ها از نشست های مشترک برای نمایش بسیار خوب است و این خبر از خلاء آموزش در شهرستان ها می دهد. ‏
به گفته ی  وی برگزاری کارگاه های آموزشی در شهرستان ها و طراحی دوره های نشست های استانی یکی از ضروری ترین کارهای است که برای تئاتر شهرستان باید انجام پذیرد.‏
گودرزی ضمن تشکر از مراکز فرهنگی هنری استان چهارمحال و بختیاری از در اختیار گذاشتن سالن های نمایشی در اختیار هنرمندان تئاتر افزود: در سفر به چندین شهرستان شاهد سالن های نمایشی خوبی بودم که متاسفانه در اختیار گروه های نمایشی نبود و هیچ استفاده ای از این سالن ها ی  نمایشی نمی شد و این در صورتی است که باید از این سرمایه های ملی ایران که مطلق به همه ی مردم است استفاده شود و این سالن ها باید در اختیار هنرمندان تئاتر قرار گیرد .
این کارشناس نمایش درباره ی حذف انجمن نمایش در کشور و قوانین جدید در هنرهای نمایشی گفت: از شواهد موجود در شهرستان ها این گونه به نظر می رسد که حذف انجمن های نمایشی در استان ها طرح موفقی نبوده و بیشتر باعث از هم گسستن این حلقه نمایش کشور شده است .
گودرزی انجمن نمایش استان ها را نقطه ی  مرکزی وحدت گروه های نمایش دانست و افزود :طرح های جدیدی که برای نمایش کشور در این چند سال داده شده است به نظر من بدون کارشناسی و کار سازی  مشکلات هنرمندان نمایش نبوده است.
این کارشناس تئاتر درباره نمایش در حوزه هنری نیز گفت :وجود دانشکده های نمایش سوره از سوی حوزه ی هنری در سالهای پیش بسیار مفید بود چرا که در این دانشکده ها هنرمندان خلاق نمایش در شهرستان ها  کشف می شدند و به عرصه نمایش کشورمعرفی میشدند .که متاسفانه با حذف این دانشگاه ها در واقع هنر تئاتر در شهرستان ها دچار خلاء گشت .

شکر خدا گودرزی از سوی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای بازبینی و بررسی مشکلات اجرا ی نمایش های ارسال شده به جشنواره تئاتر ماه به شهرکرد سفر کرده بود .

/ 0 نظر / 39 بازدید