نگاهی به وضعیت امروزیِ ( تئاتر تجربی )؛ (جریان پیشرو ) یا (برچسب تجاری ) ؟

مایکل بیلینگتون (رونامۀ گاردین): «تئاتر تجربی» با وجود سابقۀ تاریخی رادیکال اش، امروزه به ابزاری برای تائید و تحکیم نظم موجود تبدیل شده است. آیا زمان آن نرسیده است که با یک شوت محکم، خواب را از چشم دروازه بان های این جریان بپرانیم؟

http://namayeshgar.com/?p=2350

http://namayeshgar.com/?p=2350

/ 0 نظر / 165 بازدید