گزارشی از تولید «رویای ناتمام» به کارگردانی «حمید پورآذری» د

 

«حمید پورآذری» کارگردان ایرانی تئاتر، چند هفته است که به دعوت جشنوارۀ معتبر «لیفت» (LIFT) به لندن سفر کرده تا بر اساس نمایشنامۀ «رویای شب نیمۀ تابستان» اثر «ویلیام شکسپیر»، نمایش تازه ای را برای اجرا در این جشنوارۀ هنری و فرهنگی تولید کند.
نمایش تازۀ «حمید پورآذری» که در کاتالوگ جشنوارۀ «لیفت» بآ....

http://namayeshgar.com/?p=3375

/ 0 نظر / 118 بازدید